Kaizou Tyoujin Shubibinman Zero (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 1:17 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  2 Attack! 2:07 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  3 Busy Street, Deep Forest 2:24 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  4 Storehouse, Running Train 2:49 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  5 Puppy Drama 0:35 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  6 Yunohe, Tako, Nin Twins, Master and Meke 2:06 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  7 Imminent Danger! 1:09 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  8 Museum 2:28 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  9 Furious Pirate Bride 0:35 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  10 Kate 2:08 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  11 Aquarium 1:43 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  12 Worrying State 2:38 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  13 Mysterious Factory Temple 3:12 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  14 B. B. Dan's Palace 2:01 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  15 Revelation 2:17 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  16 Level Up 0:02 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  17 Stage Clear 0:04 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  18 Final Confrontation 3:45 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  19 Staff Roll 1:58 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  20 Game Over 0:06 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)
  21 Victory, High Score 0:26 Kenichi Koyano, Naoko Mikami (Two Five)