Koushien 3 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Magical Logo 0:11 Toshiyuki Takine
  2 Title Screen 0:10 Toshiyuki Takine
  3 "Koushien 3!" 0:02 Toshiyuki Takine
  4 Main Menu 1:27 Toshiyuki Takine
  5 Home Team at Bat 0:44 Toshiyuki Takine
  6 Runner Made It! 0:06 Toshiyuki Takine
  7 Home Team with Runner on Base 0:38 Toshiyuki Takine
  8 Runner is in Scoring Position! 0:05 Toshiyuki Takine
  9 Home Team in Scoring Position 0:35 Toshiyuki Takine
  10 Run Scored! 0:05 Toshiyuki Takine
  11 Home Run! 0:07 Toshiyuki Takine
  12 Home Team After Scoring 0:29 Toshiyuki Takine
  13 Home Team Chance After Scoring 0:27 Toshiyuki Takine
  14 Change 0:04 Toshiyuki Takine
  15 Visiting Team at Bat 0:43 Toshiyuki Takine
  16 Visiting Team with Runner on Base 0:38 Toshiyuki Takine
  17 Visiting Team in Scoring Position 0:31 Toshiyuki Takine
  18 Visiting Team After Scoring 0:30 Toshiyuki Takine
  19 Visiting Team Chance After Scoring 0:37 Toshiyuki Takine
  20 Begin Game 0:03 Toshiyuki Takine
  21 Prepare for the Next Game 0:29 Toshiyuki Takine
  22 End of Match 0:59 Toshiyuki Takine
  23 Champions! 2:31 Toshiyuki Takine
  24 Defeated 0:11 Toshiyuki Takine
  25 Unknown Song 0:36 Toshiyuki Takine
  26 Play Ball! 0:09 Toshiyuki Takine
  27 Fireworks 0:05 Toshiyuki Takine
  28 Crowd Ambience 2:11 Toshiyuki Takine
  29 Crowd Ambience (Warmup) 2:11 Toshiyuki Takine
  30 "Yoroshiku Onegaishimasu!" 0:01 Toshiyuki Takine