Kick Off 3 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Main Theme 2:15 Koji Hayashi
  2 Main Theme (Prototype) 2:29 Koji Hayashi
  3 Crowd Chanting 1 0:05 Koji Hayashi
  4 Crowd Chanting 2 0:18 Koji Hayashi
  5 Crowd Chanting 3 0:07 Koji Hayashi
  6 Crowd Chanting 4 0:09 Koji Hayashi
  7 Crowd Chanting 5 0:18 Koji Hayashi
  8 Crowd Chanting 6 0:08 Koji Hayashi
  9 Crowd Chanting 7 0:16 Koji Hayashi
  10 Crowd Chanting 8 0:26 Koji Hayashi
  11 Crowd Chanting 9 0:09 Koji Hayashi