Kunio no Oden (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Oden Yo! Embrace Ambition 0:32 Kiyomi Kataoka, Reiko Uehara, Chikaki Iizuka, Taku Urabe
  2 Oden's Story 0:29 Kiyomi Kataoka, Reiko Uehara, Chikaki Iizuka, Taku Urabe
  3 Oden's Recipe 0:14 Kiyomi Kataoka, Reiko Uehara, Chikaki Iizuka, Taku Urabe
  4 Tac-To 1:16 Kiyomi Kataoka, Reiko Uehara, Chikaki Iizuka, Taku Urabe
  5 Su-Ka-Ta-Ko 1:14 Kiyomi Kataoka, Reiko Uehara, Chikaki Iizuka, Taku Urabe
  6 Hanpenzu Techno 1:59 Kiyomi Kataoka, Reiko Uehara, Chikaki Iizuka, Taku Urabe
  7 Konnyaku Mambo 1:46 Kiyomi Kataoka, Reiko Uehara, Chikaki Iizuka, Taku Urabe
  8 You Won 0:02 Kiyomi Kataoka, Reiko Uehara, Chikaki Iizuka, Taku Urabe
  9 You Lost 0:02 Kiyomi Kataoka, Reiko Uehara, Chikaki Iizuka, Taku Urabe
  10 Konbu 0:18 Kiyomi Kataoka, Reiko Uehara, Chikaki Iizuka, Taku Urabe
  11 Lover to Friend 2:22 LUNA