Kingyo Chuihou! (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 0:35 Yasuyuki Suzuki
  2 Menu Screen 0:40 Yasuyuki Suzuki
  3 Grade Start 0:06 Yasuyuki Suzuki
  4 Classroom 1:19 Yasuyuki Suzuki
  5 Game Instructions 0:02 Yasuyuki Suzuki
  6 Art Game 2:36 Yasuyuki Suzuki
  7 Beach Game 1:24 Yasuyuki Suzuki
  8 Bomb Game 1:59 Yasuyuki Suzuki
  9 Flag Game 2:13 Yasuyuki Suzuki
  10 P.E. 0:28 Yasuyuki Suzuki
  11 Penalty Shootout 1:50 Yasuyuki Suzuki
  12 Piano Game 1 0:04 Yasuyuki Suzuki
  13 Piano Game 2 1:25 Yasuyuki Suzuki
  14 Pop Quiz 2:04 Yasuyuki Suzuki
  15 Battle! 2:15 Yasuyuki Suzuki
  16 Shoot 'em Up 1:18 Yasuyuki Suzuki
  17 Tetris 2:08 Yasuyuki Suzuki
  18 End Result 1 0:03 Yasuyuki Suzuki
  19 End Result 2 0:05 Yasuyuki Suzuki
  20 Pick a Card 1:12 Yasuyuki Suzuki
  21 Graduation 0:52 Yasuyuki Suzuki
  22 Staff Roll 3:01 Yasuyuki Suzuki