Jissen Pachinko Hisshouhou! 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Sammy Logo 0:05 Masakatsu Maekawa
  2 Title Screen 0:13 Masakatsu Maekawa
  3 Mode Select 0:44 Masakatsu Maekawa
  4 Practice Mode 0:14 Masakatsu Maekawa
  5 Game Menu 0:07 Masakatsu Maekawa
  6 Results 0:37 Masakatsu Maekawa
  7 Data Select 0:15 Masakatsu Maekawa