Itou Hatasu Rokudan no Shougi Dojo (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:48 Toshiyuki Takine
  2 Puzzle Mode Menu 1:38 Toshiyuki Takine
  3 Puzzle Mode 1:11 Toshiyuki Takine
  4 Puzzle Correct Answer 0:07 Toshiyuki Takine
  5 Secondary Menu 0:27 Toshiyuki Takine
  6 Battle Mode Menu 1:38 Toshiyuki Takine
  7 Battle Mode 2:21 Toshiyuki Takine
  8 Resigning 0:05 Toshiyuki Takine
  9 Replay 1:27 Toshiyuki Takine