Hat Trick Hero 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Flash 0:20 Yukio Nakajima
  2 Main Menu 1:11 Yukio Nakajima
  3 Game BGM 1 1:56 Yukio Nakajima
  4 Game BGM 2 1:46 Yukio Nakajima
  5 Game BGM 3 1:27 Yukio Nakajima
  6 Game BGM 4 1:45 Yukio Nakajima
  7 Half Break 0:17 Yukio Nakajima
  8 Game Results 0:50 Yukio Nakajima
  9 Qualifying 0:08 Yukio Nakajima
  10 World Cup 0:18 Yukio Nakajima
  11 Taito Cup 0:08 Yukio Nakajima
  12 Staff Roll 1:46 Yukio Nakajima