Hashire Hebereke (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 1:44 Atsushi Mihiro, Mutech
  2 Introduction 1:20 Atsushi Mihiro, Mutech
  3 Character Select 0:26 Atsushi Mihiro, Mutech
  4 Map Screen 0:32 Atsushi Mihiro, Mutech
  5 Prepare for the Race 0:02 Atsushi Mihiro, Mutech
  6 Get Ready 0:03 Atsushi Mihiro, Mutech
  7 Hebe's Stage 1:38 Atsushi Mihiro, Mutech
  8 Bonus Race 1:35 Atsushi Mihiro, Mutech
  9 Ouchan's Stage 1:50 Atsushi Mihiro, Mutech
  10 Sukezaemon's Stage 1:42 Atsushi Mihiro, Mutech
  11 Jenifer's Stage 1:54 Atsushi Mihiro, Mutech
  12 Booboodori and Utsuzin's Stage 1:56 Atsushi Mihiro, Mutech
  13 Penchan's Stage 1:36 Atsushi Mihiro, Mutech
  14 Unyoon's Stage 1:33 Atsushi Mihiro, Mutech
  15 Race Won 0:35 Atsushi Mihiro, Mutech
  16 Race Lost 0:34 Atsushi Mihiro, Mutech
  17 Ending 1:18 Atsushi Mihiro, Mutech
  18 Staff Roll 1:50 Atsushi Mihiro, Mutech
  19 Game Over 0:05 Atsushi Mihiro, Mutech
  20 Unknown Song 1:48 Atsushi Mihiro, Mutech
  21 Unknown Jingle 1 0:03 Atsushi Mihiro, Mutech
  22 Unknown Jingle 2 0:02 Atsushi Mihiro, Mutech
  23 "Hashire!" 0:01 Atsushi Mihiro, Mutech
  24 "Hebereke!" 0:01 Atsushi Mihiro, Mutech
  25 "Ki Ni Tsuite!" 0:01 Atsushi Mihiro, Mutech
  26 "Yoi..." 0:01 Atsushi Mihiro, Mutech
  27 "Yei!" 0:06 Atsushi Mihiro, Mutech
  28 "Matane!" 0:01 Atsushi Mihiro, Mutech