Hokuto no Ken 7 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 2:23 Mitsuyasu Tomohisa
  2 Title 0:20 Mitsuyasu Tomohisa
  3 Main Menu 0:32 Mitsuyasu Tomohisa
  4 Sub Menu 0:25 Mitsuyasu Tomohisa
  5 Battle of the North Star 0:12 Mitsuyasu Tomohisa
  6 Win 0:04 Mitsuyasu Tomohisa
  7 Lose 0:05 Mitsuyasu Tomohisa
  8 Before Battle 0:04 Mitsuyasu Tomohisa
  9 After Battle 0:05 Mitsuyasu Tomohisa
  10 Kenshirou's Theme 1:03 Mitsuyasu Tomohisa
  11 Shin's Theme 1:07 Mitsuyasu Tomohisa
  12 Rei's Theme 2:48 Mitsuyasu Tomohisa
  13 Shuu's Theme 1:15 Mitsuyasu Tomohisa
  14 Souther's Theme 1:08 Mitsuyasu Tomohisa
  15 Jhuuza's Theme 1:15 Mitsuyasu Tomohisa
  16 Raou's Theme 1:28 Mitsuyasu Tomohisa
  17 Heart's Theme 2:07 Mitsuyasu Tomohisa
  18 Kiba Daiou's Theme 1:03 Mitsuyasu Tomohisa
  19 Ending 1 1:51 Mitsuyasu Tomohisa
  20 Ending 2 1:44 Mitsuyasu Tomohisa
  21 Unknown Song 1 1:06 Mitsuyasu Tomohisa
  22 Unknown Song 2 1:52 Mitsuyasu Tomohisa
  23 Unknown Song 3 1:00 Mitsuyasu Tomohisa