Hokuto no Ken 5 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 1:17 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  2 Main Menu 1:07 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  3 Wedding 1:26 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  4 Kidnapped 0:09 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  5 Small Town 1:25 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  6 Saving Game 0:06 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  7 World Map 1 1:56 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  8 Battle on the World Map 1:23 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  9 Defeated 0:06 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  10 Won the Battle 0:05 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  11 Level Up! 0:06 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  12 Cave 2:39 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  13 Battle in the Dungeon 1:06 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  14 New Ally 0:06 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  15 Large Town 1:24 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  16 Dungeon 1:43 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  17 Boss Battle 1:13 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  18 Raou to the Rescue! 0:05 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  19 World Map 2 2:08 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  20 Mansion of Tentei 1:55 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  21 Town Near Curse Fog 1:16 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  22 Sailing 2:05 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  23 World Map 3 1:35 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  24 Kenshirou Has Been Killed 0:06 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  25 Transfer of Power 0:09 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  26 World Map 4 1:43 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  27 Here Comes Makoutei! 0:04 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  28 World Map 5 2:08 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  29 Holy Place of Tentei 2:01 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  30 Makoutei Castle 1:46 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  31 Staff Roll 1:14 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  32 Unknown Jingle 0:05 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa
  33 Evil Laugh 0:06 J-Walk, Mitsuyasu Tomohisa