Heian Huunden (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening Title 0:45 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  2 Premonition 2:16 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  3 Hometown 2:01 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  4 Friends 1:19 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  5 Kagura 4:46 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  6 Confrontation 0:28 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  7 Battle 2:27 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  8 Beach 0:07 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  9 Abeno Town 2:40 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  10 Destiny 2:27 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  11 Menu 1:05 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  12 Seimei Abeno 3:11 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  13 Kyoto 2:15 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  14 Semimaru 0:27 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  15 Fujiwara no Moritaka 2:59 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  16 Enemy's Attack 1:58 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  17 Kamo no Hiroyuki 3:07 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  18 Decisive Battle 2:31 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  19 Jougu 1:46 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  20 Momiji 2:14 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  21 Ending Theme 1 3:17 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  22 Ending Theme 2 5:47 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  23 Unknown Song 1 0:31 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani
  24 Unknown Song 2 2:11 Shinya Kurahashi, Kinuyo Yamashita, Iku Mizutani