Shinzui Taikyoku Igo Go Sennin (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:54 Toyakazu Nagaishi
  2 Menu 0:26 Toyakazu Nagaishi
  3 Game 1 1:03 Toyakazu Nagaishi
  4 Game 2 2:19 Toyakazu Nagaishi
  5 Save 0:27 Toyakazu Nagaishi