Gakko de atta Kowai Hanashi (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Banpresto Logo 0:01 Yoko Watanabe
  2 Pandora Box Logo 0:02 Yoko Watanabe
  3 Wind 0:30 Yoko Watanabe
  4 Clock 0:20 Yoko Watanabe
  5 Wind and Clock 0:30 Yoko Watanabe
  6 Advent 2:16 Yoko Watanabe
  7 Superstition 1:57 Yoko Watanabe
  8 Shindo Makoto 3:39 Yoko Watanabe
  9 Scary Theme 1 2:08 Yoko Watanabe
  10 Weird Theme 2 1:06 Yoko Watanabe
  11 Scary Theme 3 2:06 Yoko Watanabe
  12 Arai Shoji 2:42 Yoko Watanabe
  13 Weird Theme 3 0:38 Yoko Watanabe
  14 Scary Theme 5 1:22 Yoko Watanabe
  15 Kazama Nozomu 3:40 Yoko Watanabe
  16 Scary Theme 4 0:40 Yoko Watanabe
  17 Weird Theme 1 1:02 Yoko Watanabe
  18 Hosoda Tomoharu 2:16 Yoko Watanabe
  19 Scary Theme 6 2:52 Yoko Watanabe
  20 Weird Theme 5 0:42 Yoko Watanabe
  21 Iwashita Akemi 2:02 Yoko Watanabe
  22 Scary Theme 2 1:40 Yoko Watanabe
  23 Fukuzawa Reiko 2:10 Yoko Watanabe
  24 Weird Theme 4 0:26 Yoko Watanabe
  25 Creaking Floor 0:14 Yoko Watanabe
  26 Hino 4:21 Yoko Watanabe
  27 Water Drop 0:20 Yoko Watanabe
  28 Knock Knock 0:01 Yoko Watanabe
  29 Temari 2:14 Yoko Watanabe
  30 Sanae 1:55 Yoko Watanabe
  31 Advent (Resolution) 1:48 Yoko Watanabe
  32 Conclusion 5:18 Yoko Watanabe