Ginga Eiyuu Densetsu (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:34 Michiharu Hasuya, Osamu Kasai, Junko Yokoyama, Kunihiro Someya
  2 BGM 1 2:39 Michiharu Hasuya, Osamu Kasai, Junko Yokoyama, Kunihiro Someya
  3 BGM 2 3:30 Michiharu Hasuya, Osamu Kasai, Junko Yokoyama, Kunihiro Someya
  4 BGM 3 2:44 Michiharu Hasuya, Osamu Kasai, Junko Yokoyama, Kunihiro Someya
  5 BGM 4 2:06 Michiharu Hasuya, Osamu Kasai, Junko Yokoyama, Kunihiro Someya
  6 BGM 5 1:13 Michiharu Hasuya, Osamu Kasai, Junko Yokoyama, Kunihiro Someya
  7 BGM 6 3:20 Michiharu Hasuya, Osamu Kasai, Junko Yokoyama, Kunihiro Someya
  8 BGM 7 1:48 Michiharu Hasuya, Osamu Kasai, Junko Yokoyama, Kunihiro Someya
  9 BGM 8 2:43 Michiharu Hasuya, Osamu Kasai, Junko Yokoyama, Kunihiro Someya
  10 BGM 9 3:38 Michiharu Hasuya, Osamu Kasai, Junko Yokoyama, Kunihiro Someya
  11 BGM 10 1:27 Michiharu Hasuya, Osamu Kasai, Junko Yokoyama, Kunihiro Someya