Sangokushi Eiketsu Den (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Overture 1:43 Akinaga Yoshida
  2 Palace 1:59 Akinaga Yoshida
  3 Chapters 2:03 Akinaga Yoshida
  4 On the March 1 2:12 Akinaga Yoshida
  5 On the March 2 1:55 Akinaga Yoshida
  6 The Story Goes 2:00 Akinaga Yoshida
  7 War 1 2:42 Akinaga Yoshida
  8 War 2 3:00 Akinaga Yoshida
  9 War 3 2:41 Akinaga Yoshida
  10 War 4 2:39 Akinaga Yoshida
  11 War 5 2:51 Akinaga Yoshida
  12 War 6 2:58 Akinaga Yoshida
  13 War 7 2:50 Akinaga Yoshida
  14 Victory 2:09 Akinaga Yoshida
  15 Defeated 2:01 Akinaga Yoshida
  16 Duel 2:53 Akinaga Yoshida
  17 City 2:01 Akinaga Yoshida
  18 Shop 2:05 Akinaga Yoshida
  19 Mourning 2:08 Akinaga Yoshida
  20 Intermission 2:04 Akinaga Yoshida
  21 Song of Jing Zhou 2:01 Akinaga Yoshida
  22 Ending 2:26 Akinaga Yoshida