Daisenryaku Expert (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 ASCII Logo 0:03 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  2 Title Screen 1:03 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  3 Echo of Pain 2:34 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  4 Iron Man 2:08 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  5 Where Man Goes 2:27 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  6 Inspire 3:16 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  7 In the Field 2:32 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  8 Destiny 2:59 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  9 Success 0:05 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  10 Failure 0:45 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada
  11 Ending 1:31 Yoshinori Hirahara, Akikio Hashimoto, Koji Yamada