Captain Tsubasa J (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 1:31 Koji Yamada
  2 Menu 1:22 Koji Yamada
  3 Cutscene 1 1:11 Koji Yamada
  4 Cutscene 2 0:47 Koji Yamada
  5 Cutscene 3 1:23 Koji Yamada
  6 Cutscene 4 0:50 Koji Yamada
  7 Vs. 0:03 Koji Yamada
  8 Japan 1:23 Koji Yamada
  9 Real Japan 7 1:10 Koji Yamada
  10 Inter Milan 2:00 Koji Yamada
  11 Juventus 1:42 Koji Yamada
  12 Sao Paulo 1:25 Koji Yamada
  13 Flamengo 3:44 Koji Yamada
  14 Chinese Taipei 1:18 Koji Yamada
  15 Thailand 1:18 Koji Yamada
  16 Rest of the World 2:00 Koji Yamada
  17 Holland 2:20 Koji Yamada
  18 Goal 0:51 Koji Yamada
  19 Win 1:43 Koji Yamada
  20 Staff Roll 2:27 Koji Yamada
  21 Game Over 0:04 Koji Yamada