Crayon Shin-chan: Arashi wo yobu Enji (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 2:10 Norihiko Togashi
  2 Conversation 0:36 Norihiko Togashi
  3 Stage 1 (Spring) 0:58 Norihiko Togashi
  4 Mini Demo 0:05 Norihiko Togashi
  5 Mini Game 1:07 Norihiko Togashi
  6 Boss Game 1 (Card Search) 1:06 Norihiko Togashi
  7 Stage 2 (Summer) 1:30 Norihiko Togashi
  8 Boss Game 2 (Flag Rising) 1:08 Norihiko Togashi
  9 Stage 3 (Autumn) 0:50 Norihiko Togashi
  10 Boss Game 3 (Concentration) 1:19 Norihiko Togashi
  11 Stage 4 (Winter) 1:33 Norihiko Togashi
  12 Game Over 0:04 Norihiko Togashi
  13 Area Clear 0:04 Norihiko Togashi
  14 Boss Game 4 (Slide Puzzle) 1:13 Norihiko Togashi
  15 Ending 1:45 Norihiko Togashi