Crayon Shin-chan 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 0:24 Norihiko Togashi
  2 Title 1:52 Norihiko Togashi
  3 Prologue 0:26 Norihiko Togashi
  4 Level Select 0:12 Norihiko Togashi
  5 Home 0:42 Norihiko Togashi
  6 Park 1:31 Norihiko Togashi
  7 Kindergarten 0:39 Norihiko Togashi
  8 Fallen... 0:03 Norihiko Togashi
  9 Hawaiian Dance 0:08 Norihiko Togashi
  10 Boss Battle 1:18 Norihiko Togashi
  11 Important Item 0:03 Norihiko Togashi
  12 Important Item (No Voice) 0:02 Norihiko Togashi
  13 Bonus Game 0:26 Norihiko Togashi
  14 Evil Passage 2:14 Norihiko Togashi
  15 Help Your Friends! 0:34 Norihiko Togashi
  16 Space 1:13 Norihiko Togashi
  17 Underwater 1:29 Norihiko Togashi
  18 Final Battle 1:13 Norihiko Togashi
  19 Credits 1:47 Norihiko Togashi