Cameltry (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Intro 0:03 Pinch Punch (YO & KN)
  2 Title 0:01 Pinch Punch (YO & KN)
  3 Menu 0:12 Pinch Punch (YO & KN)
  4 Tutorial 0:13 Pinch Punch (YO & KN)
  5 Turn and Try 1:31 Pinch Punch (YO & KN)
  6 Concrete Jungle 1:22 Pinch Punch (YO & KN)
  7 Super Sonic Break 1:14 Pinch Punch (YO & KN)
  8 Goal 0:02 Pinch Punch (YO & KN)
  9 Lucky Chance 0:19 Pinch Punch (YO & KN)
  10 Number Match Win 0:02 Pinch Punch (YO & KN)
  11 Number Match Lose 0:02 Pinch Punch (YO & KN)
  12 Visionary Castle 0:57 Pinch Punch (YO & KN)
  13 Congratulations 0:16 Pinch Punch (YO & KN)
  14 The Warm Up is Over 0:48 Pinch Punch (YO & KN)
  15 Mountain Road 0:21 Pinch Punch (YO & KN)
  16 Final Try 0:03 Pinch Punch (YO & KN)
  17 Hurry Up 0:02 Pinch Punch (YO & KN)
  18 Game Over 0:02 Pinch Punch (YO & KN)