Battle Zeque Den (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 1:12 Kenichi Yaguchi
  2 Title 1:40 Kenichi Yaguchi
  3 Character Select 0:37 Kenichi Yaguchi
  4 World Map 0:28 Kenichi Yaguchi
  5 Forest 2:00 Kenichi Yaguchi
  6 Seiryuu 1:37 Kenichi Yaguchi
  7 Cave 2:49 Kenichi Yaguchi
  8 Kouryuu 1:12 Kenichi Yaguchi
  9 Sunset 1:47 Kenichi Yaguchi
  10 Genbu 0:52 Kenichi Yaguchi
  11 Temple 1:19 Kenichi Yaguchi
  12 Suzaku 1:05 Kenichi Yaguchi
  13 Dunes 1:24 Kenichi Yaguchi
  14 Byakko 0:45 Kenichi Yaguchi
  15 Shumisen 1:40 Kenichi Yaguchi
  16 Toutetsu 2:05 Kenichi Yaguchi
  17 Stage Clear 0:05 Kenichi Yaguchi
  18 Ending 3:12 Kenichi Yaguchi
  19 Game Over 0:04 Kenichi Yaguchi