Benkei Gaiden (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 3:41 Masashi Kageyama
  2 Majestic 0:44 Masashi Kageyama
  3 Japan's Beauty 1:44 Masashi Kageyama
  4 Cursed World 1:26 Masashi Kageyama
  5 There Are Enemies in Front! 1:26 Masashi Kageyama
  6 Victory! 0:04 Masashi Kageyama
  7 Run Away! 0:04 Masashi Kageyama
  8 Annihilation 0:37 Masashi Kageyama
  9 Theme of Struggle 1:27 Masashi Kageyama
  10 Night of the Blue Sky and Moon 1:21 Masashi Kageyama
  11 Faintly 1:26 Masashi Kageyama
  12 Ordeal 1:03 Masashi Kageyama
  13 Dancing Song 0:35 Masashi Kageyama
  14 Heaven's Castle 1:01 Masashi Kageyama
  15 Bottom of the Earth 0:16 Masashi Kageyama
  16 Warriors After the Dream 1:38 Masashi Kageyama
  17 Goodbye, My Beloved 0:56 Masashi Kageyama
  18 Vast-Spreading World 1:52 Masashi Kageyama
  19 Heart of the Continent 1:50 Masashi Kageyama
  20 Hang Around the Continent! 1:23 Masashi Kageyama
  21 Warriors 1:17 Masashi Kageyama
  22 Temple 0:56 Masashi Kageyama
  23 Peace is #1! 1:08 Masashi Kageyama
  24 Four Masters 1:11 Masashi Kageyama
  25 Yellow River 1:12 Masashi Kageyama
  26 Pure Horizon 1:20 Masashi Kageyama
  27 Heartbeat 0:05 Masashi Kageyama
  28 Cursed Souls 1:38 Masashi Kageyama
  29 Talk to the Wind 3:41 Masashi Kageyama
  30 Yamato Country 1:33 Masashi Kageyama
  31 Theme of Monsters 1:14 Masashi Kageyama
  32 Hard Fighting 1:43 Masashi Kageyama
  33 Capital 1:27 Masashi Kageyama
  34 Carefree 1:20 Masashi Kageyama
  35 Preparations of the Heart 1:42 Masashi Kageyama
  36 Farewell 0:45 Masashi Kageyama
  37 The Past 1:50 Masashi Kageyama
  38 Cave 1:46 Masashi Kageyama
  39 Tower 0:44 Masashi Kageyama
  40 Treasure Box 0:03 Masashi Kageyama
  41 Important Item! Happy! 0:06 Masashi Kageyama
  42 Level Up! 0:04 Masashi Kageyama
  43 New Recruit 0:06 Masashi Kageyama
  44 Sword Skill 1 0:04 Masashi Kageyama
  45 Sword Skill 2 0:08 Masashi Kageyama
  46 Instant Kill 0:11 Masashi Kageyama
  47 Crescent Moon Flute 1 0:14 Masashi Kageyama
  48 Crescent Moon Flute 2 0:09 Masashi Kageyama
  49 Sleep 0:07 Masashi Kageyama
  50 Transference 0:04 Masashi Kageyama
  51 Earthquake 1 0:13 Masashi Kageyama
  52 Earthquake 2 0:13 Masashi Kageyama
  53 Waterfall 1 0:57 Masashi Kageyama
  54 Waterfall 2 0:57 Masashi Kageyama
  55 Wind 1 1:20 Masashi Kageyama
  56 Wind 2 1:20 Masashi Kageyama