Air Management 2: Koukuu Ou wo Mezase (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:37 Koei sound team
  2 Menu 1:08 Koei sound team
  3 Managing Scenario 1 & 2 0:51 Koei sound team
  4 Managing Scenario 3 0:51 Koei sound team
  5 Managing Scenario 4 0:56 Koei sound team
  6 Dealing Airplanes 1:08 Koei sound team
  7 Purchases 0:06 Koei sound team
  8 Africa 1:06 Koei sound team
  9 Europe 1:17 Koei sound team
  10 Middle East 1:28 Koei sound team
  11 North America 1:18 Koei sound team
  12 Oceania 1:01 Koei sound team
  13 South America 1:02 Koei sound team
  14 Southeast Asia 0:58 Koei sound team
  15 Route Opened 0:09 Koei sound team
  16 Route Closed 0:07 Koei sound team
  17 Event Theme 0:28 Koei sound team
  18 Quarterly Evaluation 0:59 Koei sound team
  19 Ending 2:32 Koei sound team
  20 Deficit 0:41 Koei sound team
  21 Bankruptcy 0:51 Koei sound team
  22 Game Over 1:19 Koei sound team