Actraiser 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 2:08 Yuzo Koshiro
  2 Overworld 1:37 Yuzo Koshiro
  3 Descent 0:11 Yuzo Koshiro
  4 Industen 1:08 Yuzo Koshiro
  5 Tower of Souls 2:02 Yuzo Koshiro
  6 Death Field 0:59 Yuzo Koshiro
  7 Mini Boss 0:42 Yuzo Koshiro
  8 Stage Clear 0:06 Yuzo Koshiro
  9 Altheria 4:03 Yuzo Koshiro
  10 Ice Palace 1:16 Yuzo Koshiro
  11 Ant's Cave 1:46 Yuzo Koshiro
  12 Stormrook 1:04 Yuzo Koshiro
  13 Tanzra 1:04 Yuzo Koshiro
  14 Banishing of Tanzra 1:01 Yuzo Koshiro
  15 Ending 1:28 Yuzo Koshiro