The Legend of Zelda (Nintendo NES)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:19 Koji Kondo
  2 Closing 1:35 Koji Kondo
  3 Overworld Theme 1:10 Koji Kondo
  4 Labyrinth 0:38 Koji Kondo
  5 Get an Item 0:02 Koji Kondo
  6 Triforce 0:07 Koji Kondo
  7 Ganon 0:03 Koji Kondo
  8 The Final Labyrinth 0:44 Koji Kondo