Snow Bros.: Nick & Tom (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Theme 1:00 Osamu Oota
  2 Pre-Kidnapping 0:14 Osamu Oota
  3 Opening Theme 0:09 Osamu Oota
  4 Kidnapping 0:23 Osamu Oota
  5 Stage Theme 1 2:01 Osamu Oota
  6 Stage Theme 2 1:42 Osamu Oota
  7 Stage Theme 3 1:39 Osamu Oota
  8 Stage Theme 4 1:58 Osamu Oota
  9 Stage Theme 5 1:47 Osamu Oota
  10 Stage Theme 6 1:32 Osamu Oota
  11 Stage Theme 7 1:32 Osamu Oota
  12 Boss Theme 1 3:31 Osamu Oota
  13 Boss Theme 2 0:55 Osamu Oota
  14 Stage Clear 0:04 Osamu Oota
  15 Ending Theme 1:37 Osamu Oota
  16 Extra 0:03 Osamu Oota
  17 Continue 0:12 Osamu Oota
  18 Game Over 0:05 Osamu Oota