Vapor Trail (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Nightmare ~Lagnarok~ 0:42 Adzusa Hara, Tatsuya Kiuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida
  2 Voice: Vapor Trail 0:01 Adzusa Hara, Tatsuya Kiuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida
  3 Take Off 0:29 Adzusa Hara, Tatsuya Kiuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida
  4 Vapor Trail 2:54 Adzusa Hara, Tatsuya Kiuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida
  5 In the Dark 1:44 Adzusa Hara, Tatsuya Kiuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida
  6 Mission Accomplished 0:13 Adzusa Hara, Tatsuya Kiuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida
  7 Bloody Road 3:37 Adzusa Hara, Tatsuya Kiuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida
  8 Threat of Under Sea 0:44 Adzusa Hara, Tatsuya Kiuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida
  9 A Long Way Ahead 0:12 Adzusa Hara, Tatsuya Kiuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida
  10 Death of a Hero 0:06 Adzusa Hara, Tatsuya Kiuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida
  11 Freedom Fighter 0:34 Adzusa Hara, Tatsuya Kiuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida
  12 The Glory Dreamt Of 0:29 Adzusa Hara, Tatsuya Kiuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida
  13 Staff Roll 1:44 Adzusa Hara, Tatsuya Kiuchi, Hitomi Komatsu, Hiroaki Yoshida