Valis III (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Grames 0:49 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  2 Prologue 3:26 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  3 Title 3:58 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  4 Ningenkai 2:57 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  5 Kakumen Boss no Theme 1:05 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  6 Joshou - Cham no Theme - 1:03 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  7 Mugenkai 1:26 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  8 Garu no Tou 1:10 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  9 Sutherland 1:59 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  10 Nirvan Road 2:05 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  11 Nizetti 1:35 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  12 Makai 1:38 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  13 Iceland 1:26 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  14 Grames no Tou 1:49 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  15 Deja-Vu 0:44 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa
  16 Staff Roll 2:32 Hisao Inoue, Jun Hasebe & Shingo Murakami Arr. Takaharu Umezu, Michiko Naruke & Minoru Yuasa