Street Smart (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Theme, Ending Theme 0:06 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  2 High Scores 0:04 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  3 Vs Matchup 0:17 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  4 Stage 1 (City Streets), Stage 8 (White House) 1:57 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  5 Status Display, Name Entry 0:18 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  6 Stage Clear 0:28 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  7 Stage 2 (Back Alley) 1:50 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  8 Stage 3 (Gas Station) 1:13 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  9 Stage 4 (Beach) 1:02 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  10 Stage 5 (Boat) 1:19 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  11 Stage 6 (Casino) 1:30 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  12 Stage 7 (Club) 1:35 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  13 Stage 9 (Train) 0:53 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  14 Staff Roll 1:35 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura
  15 Game Over 0:01 Toshikazu Tanaka, Jojoha Kitamura