Puyo Puyo Tsuu (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening Theme 1:21 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  2 How to Play 2:51 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  3 Main Menu 0:32 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  4 Mode Select 1:01 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  5 Area A 2:29 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  6 Area B 2:47 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  7 Area C 1:59 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  8 Last Area 1:40 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  9 Warning 0:20 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  10 Death 0:01 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  11 Win 0:02 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  12 Victory 0:10 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  13 Ending A 1:50 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  14 Ending B 1:59 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  15 Ending C 2:00 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  16 Game Over 0:11 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  17 All Clear 0:01 Tsuyoshi Matsushima & BA.M
  18 Unknown Jingle (Sound Code 68) 0:01 Tsuyoshi Matsushima & BA.M