Puyo Puyo (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Baroque 0:48 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  2 Cooking 0:16 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  3 Theme 2:26 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  4 Warning 0:20 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  5 Memories 4:06 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  6 Toy 1:09 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  7 Brave 1:27 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  8 Ondo 1:28 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  9 Sticker 2:39 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  10 Harpy 0:18 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  11 Satan 1:37 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  12 Final 2:03 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  13 Sunset 3:49 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  14 Morning 0:41 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  15 Rejection 0:48 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  16 Stage Clear 0:02 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  17 Victory 0:10 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto
  18 Sorrow 0:11 Einosuke Nagao & Masanobu Tsukamoto