Gyuwanburaa Jiko Chuushinha: Katayama Masayuki no Mahjong Doujou (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening Theme 1:20 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  2 Character Bios 0:56 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  3 Title Theme 0:24 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  4 Sound Code 04 1:08 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  5 Sound Code 05 0:08 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  6 Sound Code 06 0:07 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  7 Sound Code 07 0:59 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  8 Sound Code 08 0:17 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  9 Sound Code 09 0:49 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  10 Sound Code 0A 0:14 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  11 Sound Code 0B 0:33 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  12 Sound Code 0C 3:28 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  13 Sound Code 0D 0:07 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  14 Sound Code 0E 0:30 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  15 Sound Code 0F 0:49 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  16 Sound Code 10 1:06 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  17 Sound Code 11 1:30 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  18 Sound Code 12 0:10 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  19 Sound Code 13 0:16 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  20 Sound Code 14 0:02 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  21 Sound Code 15 0:01 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  22 Sound Code 16 0:01 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  23 Sound Code 17 0:01 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  24 Sound Code 18 0:01 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  25 Sound Code 19 0:01 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama
  26 Sound Code 1A 0:00 Fumihito Kasatani & Tadashi Shimayama