Doraemon: Yume Dorobou to 7-Nin no Gozans (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Sega Logo 0:03 Koichi Shimamura
  2 Title Theme 1:28 Koichi Shimamura
  3 Opening Theme 0:56 Koichi Shimamura
  4 Configuration Menu 0:14 Koichi Shimamura
  5 Stage Intro 0:13 Koichi Shimamura
  6 Stage 1 1:30 Koichi Shimamura
  7 Stage 2 0:56 Koichi Shimamura
  8 Stage 3 / Bonus Stage 1:21 Koichi Shimamura
  9 Stage 4 1:07 Koichi Shimamura
  10 Stage 5 0:55 Koichi Shimamura
  11 Stage 6 1:00 Koichi Shimamura
  12 Stage 7 1:14 Koichi Shimamura
  13 Power-Up 0:45 Koichi Shimamura
  14 Boss Theme 0:54 Koichi Shimamura
  15 Final Boss 1:07 Koichi Shimamura
  16 Ending Theme 0:39 Koichi Shimamura
  17 1-Up 0:01 Koichi Shimamura
  18 Dokodemo Door 0:02 Koichi Shimamura
  19 Take-Copter 0:02 Koichi Shimamura
  20 Hustle Nejimaki 0:03 Koichi Shimamura
  21 Ultra Stop 0:02 Koichi Shimamura
  22 Copy Robot 0:02 Koichi Shimamura
  23 Player Down 0:01 Koichi Shimamura
  24 Continue 0:08 Koichi Shimamura