Dashin' Desperadoes (Sega Genesis)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Data East Logo 0:02 Koremasa
  2 Title Theme 0:33 Koremasa
  3 Map Screen 0:15 Koremasa
  4 Objective 0:24 Koremasa
  5 World 1-1 1:13 Koremasa
  6 You Won 0:04 Koremasa
  7 Score Tally 0:37 Koremasa
  8 World 1-2 1:16 Koremasa
  9 Destroy the Truck! 1:09 Koremasa
  10 World 2-1 1:23 Koremasa
  11 World 2-2 1:11 Koremasa
  12 Destroy the Balloon! ~ Rock Minigame 1:15 Koremasa
  13 World 3-1 1:15 Koremasa
  14 World 3-2 1:08 Koremasa
  15 Destroy the Plane! 1:04 Koremasa
  16 World 4-1 1:35 Koremasa
  17 World 4-2 1:13 Koremasa
  18 World 5-1 ~ Cloud Minigame 1:10 Koremasa
  19 World 5-2 1:29 Koremasa
  20 World 6-1 1:34 Koremasa
  21 World 6-2 1:22 Koremasa
  22 Ending Theme 0:30 Koremasa
  23 Staff Roll 2:12 Koremasa
  24 Go! Go! TomTom 0:22 Koremasa, Manabu Yokoi, Hiroyasu Fujimaru
  25 You Lost 0:04 Koremasa
  26 Continue 0:14 Koremasa
  27 Game Over 0:02 Koremasa
  28 Unknown (Sound Test 09) 1:14 Koremasa
  29 Unknown (Sound Test 11) 1:01 Koremasa
  30 Unknown (Sound Test 12) 1:26 Koremasa
  31 Unknown (Sound Test 21) 0:19 Koremasa
  32 Unknown (Sound Test 23) 1:14 Koremasa