Yuu Yuu Hakusho (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Run! 1:22 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  2 Hiei's Theme 1:11 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  3 Spirit Wind 1:46 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  4 Danger 0:19 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  5 Kurama's Theme 1:40 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  6 Reminiscence 0:49 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  7 Phantom 2:00 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  8 Battle 3:16 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  9 Uneasiness 1:16 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  10 Now, to Suicide Island 1:08 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  11 Hot Battle! Fierce Battle!! Suicide Island!!! 0:07 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  12 Gal's Theme 1:12 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  13 Dark Martial Arts Meeting 2:15 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  14 Choice 0:19 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  15 The First Arena 1:27 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  16 Omen 0:29 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  17 The Second Arena 1:43 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  18 The Match Ends 0:04 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  19 Fanfare 0:13 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  20 Kuwabara's Theme 0:42 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  21 Beautiful Demon Battler Suzuki's Theme 0:42 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  22 Drunken Workman's Song 0:31 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  23 Zukkoke Commander 0:03 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  24 Eye-Catch 0:04 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  25 Looks Like We Lost the Flagbearer... 0:03 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  26 Can You Still Fight? 0:24 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  27 Toguro 100% 1:12 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  28 Sadness 1:15 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  29 "Reigan!" 0:28 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa
  30 We Shall Meet 5:02 Yoshinori Kawamoto, Kouji Nakagawa