Yume Maboroshi no Gotoku (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 2:23 Miyuki Uemura
  2 Main Theme 1:25 Miyuki Uemura
  3 Military Theme 1:49 Miyuki Uemura
  4 Sorrow 0:31 Miyuki Uemura
  5 Arrival 0:47 Miyuki Uemura
  6 Castle 1:34 Miyuki Uemura
  7 Tension 0:30 Miyuki Uemura
  8 Town 0:49 Miyuki Uemura
  9 World Map 1:34 Miyuki Uemura
  10 Heroic Theme 0:31 Miyuki Uemura
  11 Encounter 0:02 Miyuki Uemura
  12 Battle 0:57 Miyuki Uemura
  13 Victory! 0:28 Miyuki Uemura
  14 Religious Theme 0:56 Miyuki Uemura
  15 Resting 0:07 Miyuki Uemura
  16 Sad Town 2:04 Miyuki Uemura
  17 Boss Battle 1:19 Miyuki Uemura
  18 Dungeon 1:49 Miyuki Uemura
  19 Surprise Encounter 0:54 Miyuki Uemura
  20 Evil Theme 0:16 Miyuki Uemura
  21 War on Land 1:13 Miyuki Uemura
  22 Epic Theme 1:32 Miyuki Uemura
  23 Horrific Event 0:27 Miyuki Uemura
  24 Peaceful Town 0:54 Miyuki Uemura
  25 Epic Battle 1:59 Miyuki Uemura
  26 War at Sea 1:21 Miyuki Uemura
  27 Ending 1:36 Miyuki Uemura
  28 Unknown Jingle 1 0:04 Miyuki Uemura
  29 Unknown Jingle 2 0:04 Miyuki Uemura
  30 Unknown Jingle 3 0:15 Miyuki Uemura
  31 Unknown SFX 0:03 Miyuki Uemura