Yakouchuu (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title 1:05 Tsugutoshi Goto
  2 Select 0:41 Tsugutoshi Goto
  3 Crisis 1:32 Tsugutoshi Goto
  4 Doubt 1:09 Tsugutoshi Goto
  5 Strife 1:01 Tsugutoshi Goto
  6 Shock 2:48 Tsugutoshi Goto
  7 Unexpected Situation 1:38 Tsugutoshi Goto
  8 Ending 4:28 Tsugutoshi Goto
  9 Unknown Song 1 1:23 Tsugutoshi Goto
  10 Unknown Song 2 0:41 Tsugutoshi Goto
  11 Unknown Song 3 3:17 Tsugutoshi Goto
  12 Unknown Song 4 2:44 Tsugutoshi Goto
  13 Unknown Song 5 1:05 Tsugutoshi Goto
  14 Unknown Song 6 3:40 Tsugutoshi Goto
  15 Unknown Song 7 2:33 Tsugutoshi Goto
  16 Man's Scream 0:03 Tsugutoshi Goto