Ultra Seven (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 0:06 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  2 Ultra Seven's Song 1:35 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  3 Vs. 1:01 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  4 Ultra Garrison's Song 1:52 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  5 Ultra Seven 1:00 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  6 Eleking 1:59 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  7 Time is Running Out! 1:59 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  8 Win 0:08 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  9 Alien Metron 1:58 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  10 Alien Icarus 2:00 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  11 Ultra Seven's Song (Reprise) 1:36 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  12 King Joe 2:00 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  13 Gander 1:59 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  14 Gyeron 2:00 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  15 Defeat Gyeron 0:08 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  16 Alien Borg 2:00 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  17 Dally 2:00 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  18 Ultrahawk 1:59 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  19 Alien Guts 1:59 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  20 Imit Seven 2:03 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  21 Pandon 1:59 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  22 Defeat Pandon 0:07 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  23 Revelation 0:09 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  24 Custom Pandon 2:01 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano
  25 Staff Roll 1:59 Minoru Yuasa, Hiroaki Koi, Go Takano