Teitoku no Ketsudan 2 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Demo 0:37 Yoichiro Yoshikawa
  2 Title 3:14 Yoichiro Yoshikawa
  3 Menu 0:56 Yoichiro Yoshikawa
  4 Strategy 1:11 Yoichiro Yoshikawa
  5 Japanese Strategy 2:30 Yoichiro Yoshikawa
  6 American Strategy 1:34 Yoichiro Yoshikawa
  7 Monthly Report 0:32 Yoichiro Yoshikawa
  8 Japanese Meeting 2:30 Yoichiro Yoshikawa
  9 American Meeting 2:05 Yoichiro Yoshikawa
  10 Japanese Weapon Production 2:35 Yoichiro Yoshikawa
  11 American Weapon Production 1:04 Yoichiro Yoshikawa
  12 Air Fight and Land Battle 1:38 Yoichiro Yoshikawa
  13 Air Raid 1:45 Yoichiro Yoshikawa
  14 Naval Battle 2:15 Yoichiro Yoshikawa
  15 Landing from the Sea 2:19 Yoichiro Yoshikawa
  16 Defeated 1:43 Yoichiro Yoshikawa
  17 Occupation by Japan 0:28 Yasushi Miyagawa, Yoichiro Yoshikawa
  18 Occupation by America 0:26 Yasushi Miyagawa, Yoichiro Yoshikawa
  19 Mission Complete (Japan) 1:40 Yoichiro Yoshikawa
  20 Mission Complete (America) 2:01 Yoichiro Yoshikawa
  21 Mission Incomplete (Japan) 1:59 Yoichiro Yoshikawa
  22 Mission Incomplete (America) 2:31 Yoichiro Yoshikawa
  23 Ending 2:31 Yoichiro Yoshikawa