Taikou Rissiden (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Overture 1:12 Michiru Oshima
  2 Menu 0:57 Michiru Oshima
  3 Castle 1:57 Michiru Oshima
  4 War: on the March 0:59 Michiru Oshima
  5 War: Field Operation 2:01 Michiru Oshima
  6 Victory 0:08 Michiru Oshima
  7 Event: Okehazama 0:54 Michiru Oshima
  8 Field Map: Spring 1:23 Michiru Oshima
  9 Field Map: Summer 2:16 Michiru Oshima
  10 Filed Map: Fall 2:00 Michiru Oshima
  11 Field Map: Winter 2:05 Michiru Oshima
  12 Usual Cities 1:10 Michiru Oshima
  13 Tavern 1:16 Michiru Oshima
  14 House of a Ronin 1:06 Michiru Oshima
  15 Kyo and Nara 1:34 Michiru Oshima
  16 Naniwa and Sakai 1:13 Michiru Oshima
  17 Temple 1:00 Michiru Oshima
  18 Church 0:58 Michiru Oshima
  19 Chajin 1:52 Michiru Oshima
  20 Imperial Palace 1:34 Michiru Oshima
  21 Nanban Shop 2:32 Michiru Oshima
  22 Event: Anegawa 0:24 Yoko Kanno, Michiru Oshima
  23 War: Siege 2:01 Michiru Oshima
  24 Draw 0:08 Michiru Oshima
  25 Defeated 0:07 Michiru Oshima
  26 War: Decisive 1:53 Michiru Oshima
  27 Event: Construction 0:30 Yoko Kanno, Michiru Oshima
  28 Ending 3:03 Michiru Oshima