Tenchi Muyo RPG (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Banpresto Logo 0:02 Shintaro Hirakawa
  2 Opening 1:52 Shintaro Hirakawa
  3 Title ~ Main Theme 1:24 Shintaro Hirakawa
  4 Ryoko and Aeka 1:02 Shintaro Hirakawa
  5 Come On, Let's Go! 1:05 Shintaro Hirakawa
  6 Monster Battle 2:06 Shintaro Hirakawa
  7 Mizuki 1:31 Shintaro Hirakawa
  8 Tension 1:42 Shintaro Hirakawa
  9 Powerful Enemy 1:38 Shintaro Hirakawa
  10 Danger! 0:29 Shintaro Hirakawa
  11 Ready for Action! 1:21 Shintaro Hirakawa
  12 Tenchi's Home 1:18 Shintaro Hirakawa
  13 No Real Threat 1:42 Shintaro Hirakawa
  14 Mihoshi 2:08 Shintaro Hirakawa
  15 Could Be Trouble 2:09 Shintaro Hirakawa
  16 Disturbance 2:11 Shintaro Hirakawa
  17 Waterfalls 0:12 Shintaro Hirakawa
  18 Silence 0:25 Shintaro Hirakawa
  19 Inside the Spaceship 0:59 Shintaro Hirakawa
  20 Machinery 0:24 Shintaro Hirakawa
  21 Transform, Ryo-ohki! 2:30 Shintaro Hirakawa
  22 Launch! 2:30 Shintaro Hirakawa
  23 Get Ready, Everybody! 1:30 Shintaro Hirakawa
  24 Kusumi's Territory 1:02 Shintaro Hirakawa
  25 Mysterious 0:12 Shintaro Hirakawa
  26 Staff Roll 2:06 Shintaro Hirakawa
  27 The End 1:01 Shintaro Hirakawa
  28 Level Up! 0:04 Shintaro Hirakawa
  29 (Untitled song #29) 0:10 Shintaro Hirakawa