Special Tee Shot (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 1:08 Yumiko Kameya
  2 Menu 0:38 Yumiko Kameya
  3 Game Start 0:03 Yumiko Kameya
  4 Normal Course 1:10 Yumiko Kameya
  5 Normal Course (Night Version) 1:10 Yumiko Kameya
  6 Extra Course 1:46 Yumiko Kameya
  7 Extra Course (Night Version) 1:46 Yumiko Kameya
  8 Gold Course 1:52 Yumiko Kameya
  9 Gold Course (Night Version) 1:52 Yumiko Kameya
  10 Power Shot Jingle 0:02 Yumiko Kameya
  11 Special Shot Jingle 0:02 Yumiko Kameya
  12 P or S Shot 0:27 Yumiko Kameya
  13 P or S Shot (Night Version) 0:27 Yumiko Kameya
  14 For Par Jingle 0:02 Yumiko Kameya
  15 For Par 1:42 Yumiko Kameya
  16 For Par (Night Version) 1:42 Yumiko Kameya
  17 Special Shot Cup In 0:01 Yumiko Kameya
  18 Cup In 0:01 Yumiko Kameya
  19 Over Score 0:03 Yumiko Kameya
  20 Par 0:03 Yumiko Kameya
  21 Under Score 0:03 Yumiko Kameya
  22 Hole In One 0:05 Yumiko Kameya
  23 Scorecard 0:26 Yumiko Kameya
  24 Last Hole 1:30 Yumiko Kameya
  25 Game Over 0:03 Yumiko Kameya
  26 Game Over Result 0:26 Yumiko Kameya
  27 Hole Out 0:28 Yumiko Kameya
  28 Staff Credit 2:20 Yumiko Kameya
  29 Match Play Even 0:03 Yumiko Kameya
  30 Match Play Win 0:03 Yumiko Kameya
  31 2P Play Hole Out 0:26 Yumiko Kameya
  32 Power Meter 0:03 Yumiko Kameya
  33 Power Meter (Collapsing) 0:03 Yumiko Kameya
  34 Power Shot Meter 0:04 Yumiko Kameya
  35 Power Shot Meter (Collapsing) 0:04 Yumiko Kameya
  36 Conveyor 0:08 Yumiko Kameya