Strike Gunner (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Demo 0:51 Shotaro Sasaki, Aka Ishibashi
  2 Weapon Select 3:35 Shotaro Sasaki, Aka Ishibashi
  3 Stages 1, 3 & 5 1:17 Shotaro Sasaki, Aka Ishibashi
  4 Boss Battle 0:45 Shotaro Sasaki, Aka Ishibashi
  5 Stage Clear 0:03 Shotaro Sasaki, Aka Ishibashi
  6 Stages 2 & 4 0:40 Shotaro Sasaki, Aka Ishibashi
  7 Stage 6 0:28 Shotaro Sasaki, Aka Ishibashi
  8 Stage 7 0:32 Shotaro Sasaki, Aka Ishibashi
  9 Final Stage 0:41 Shotaro Sasaki, Aka Ishibashi
  10 Game Over ~ Continue 1:27 Shotaro Sasaki, Aka Ishibashi