Shijou Saikyou no Quiz Ou Ketteisen Super (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 0:12 Takeaki Sugimoto
  2 Main Menu 0:14 Takeaki Sugimoto
  3 Next Area 0:07 Takeaki Sugimoto
  4 Points Needed to Qualify... 0:29 Takeaki Sugimoto
  5 Begin Quiz Round 0:01 Takeaki Sugimoto
  6 Next Question 0:01 Takeaki Sugimoto
  7 Question 0:07 Takeaki Sugimoto
  8 Buzz In 0:01 Takeaki Sugimoto
  9 End of Quiz Round 0:02 Takeaki Sugimoto
  10 Your Results Are... 0:47 Takeaki Sugimoto
  11 Game Over 0:05 Takeaki Sugimoto
  12 Time for the Big Moment... 0:07 Takeaki Sugimoto
  13 Get Ready! 0:02 Takeaki Sugimoto
  14 Reading the Question... 0:32 Takeaki Sugimoto
  15 Congratulations! King of Quiz 0:11 Takeaki Sugimoto
  16 Staff Roll 2:16 Takeaki Sugimoto
  17 Wrong! 0:01 Takeaki Sugimoto
  18 Correct! 0:01 Takeaki Sugimoto