Shin SD Sengokuden: Daishougun Retsuden (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Opening 1:53 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  2 Title 1:35 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  3 Digest 1:31 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  4 Field 2:39 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  5 Battle Field 1 3:10 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  6 Victory Condition 0:11 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  7 Gundam Army Corps 1:29 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  8 Battle Field 2 1:55 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  9 Take the Field 1:19 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  10 Dark Army Corps 2:37 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  11 Victory 0:09 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  12 Defeat 0:13 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  13 Battle Field 3 1:37 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  14 Town 1:37 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  15 Battle Field 4 1:24 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  16 Transforming 0:11 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  17 Battle Field 5 1:41 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  18 Battle Field 6 2:31 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  19 Incarnation in the Dark 1:36 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  20 Battle Field 7 2:39 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  21 Ending 2:06 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori
  22 Staff Roll 2:25 Michiya Hirasawa, Tsukushi Sasaki, Akihiko Mori