Super Robot Taisen 4 (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Main Theme ~ Crossing through Time 2:06 Shinichi Tanaka
  2 Time to Come 2:17 Shinichi Tanaka
  3 Dashing Char ~ Gundam 1:51 Yuji Matsumoto, Shinichi Tanaka
  4 Silent Voice 1:53 Hiroaki Serizawa, Shinichi Tanaka
  5 The Winner 1:59 Shinichi Tanaka
  6 Enemy Machine Attack 1:45 Shinichi Tanaka
  7 Mazinger Z 1:44 Michiaki Watanabe, Shinichi Tanaka
  8 Getta Robo! 1:47 Shunsuke Kikuchi, Shinichi Tanaka
  9 Time for L-Gaim 2:15 Kyohei Tsutsumi. Shinichi Tanak
  10 Dunbine Flies 2:36 Kazuya Tsunakura, Shinichi Tanaka
  11 Burning Love 1:57 Takeshi Ike, Shinichi Tanaka
  12 Come Here! Daitarn 3 1:44 Takeo Watanabe, Shinichi Tanaka
  13 Combattler V Theme 1:44 Asei Kobayashi, Shinichi Tanaka
  14 Let's Combine 0:51 Shinichi Tanaka
  15 Hero Raideen 1:48 Akihiro Komori, Shinichi Tanaka
  16 GoShogun, Take off! 1:39 Tachio Akano, Shinichi Tanaka
  17 Hot Wind! Fierce Wind! Psybuster 1:33 Shinichi Tanaka
  18 Go, Zanbot 3 1:46 Takeo Watanabe, Shinichi Tanaka
  19 Zanbot Combination 0:59 Shinichi Tanaka
  20 Fly! Grendaizer 1:49 Shunsuke Kikuchi, Shinichi Tanaka
  21 Stand Firm! Bt. Commander Daimos 2:01 Shunsuke Kikuchi, Shinichi Tanaka
  22 Power and Skill 2:20 Shinichi Tanaka
  23 Invasion 2:28 Shinichi Tanaka
  24 Preparation for Sortie 1:39 Shinichi Tanaka
  25 The Courage of 100 Light Years 1:53 Shinichi Tanaka
  26 Dark Messenger 1:21 Shinichi Tanaka
  27 Genocyber Machine 1:38 Shinichi Tanaka
  28 Heartful Mechanic 2:05 Shinichi Tanaka
  29 Mars Berserk 2:03 Shinichi Tanaka
  30 Through You, Far away 2:53 Shinichi Tanaka
  31 Requiem 3:00 Shinichi Tanaka
  32 Banpresto Logo 0:04 Shinichi Tanaka
  33 Introduction 1:21 Shinichi Tanaka
  34 Story 1:18 Shinichi Tanaka