Saibara Rieko no Mahjong Hourouki (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 0:41 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  2 Jankousen Mode Title Logo 0:08 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  3 Battle Theme 1 0:21 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  4 Results 1:08 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  5 Final 0:28 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  6 Victory 0:18 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  7 Game Clear 0:05 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  8 Scenario Mode Introduction 1 0:25 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  9 Scenario Mode Introduction 2 0:59 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  10 Battle Theme 2 2:15 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  11 Mimizi Mansion 0:34 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  12 Scenario Mode Ending 0:33 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  13 Battle Theme 3 1:38 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  14 Staff Roll 0:36 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi
  15 Unknown Song 0:30 Haruo Ohashi, Shinya Kurahashi