Shin Megami Tensei (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Demo 0:17 Tsukasa Masuko
  2 Title 0:12 Tsukasa Masuko
  3 Dream 1:35 Tsukasa Masuko
  4 Home 1:09 Tsukasa Masuko
  5 Kichijoji 0:33 Tsukasa Masuko
  6 Arcade 0:24 Tsukasa Masuko
  7 Neutral 0:16 Tsukasa Masuko
  8 Embassy 0:26 Tsukasa Masuko
  9 Shop 2:27 Tsukasa Masuko
  10 Terminal 0:13 Tsukasa Masuko
  11 Castle of the Four Gods 2:52 Tsukasa Masuko
  12 Demon Appears 0:40 Tsukasa Masuko
  13 Battle 1:26 Tsukasa Masuko
  14 Level Up 1:04 Tsukasa Masuko
  15 Law 0:44 Tsukasa Masuko
  16 Ginza 1:56 Tsukasa Masuko
  17 Jakyou 2:40 Tsukasa Masuko
  18 Fusion 1:40 Tsukasa Masuko
  19 Shibuya 0:43 Tsukasa Masuko
  20 Boss Battle 0:43 Tsukasa Masuko
  21 Game Over 1:19 Tsukasa Masuko
  22 Ruins 1:45 Tsukasa Masuko
  23 Chaos 0:33 Tsukasa Masuko
  24 Cathedral 0:18 Tsukasa Masuko
  25 Epilogue 1:27 Tsukasa Masuko
  26 Ending 3:24 Tsukasa Masuko
  27 Unknown Song 0:22 Tsukasa Masuko
  28 Pascal's Theme 1:32 Tsukasa Masuko
  29 Teleportation 0:05 Tsukasa Masuko