Sougou Kakutougi Astral Bout 2: The Total Fighters (Super Nintendo)
0:00 / 0:00
  # Song Length Composer
  1 Title Screen 0:59 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  2 Main Menu 0:16 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  3 Map Screen 1:07 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  4 Next Match 0:08 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  5 Theme of Kajiwara 2:12 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  6 Theme of Goldman 2:16 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  7 Theme of Takuma 1:12 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  8 Theme of Bryce 1:26 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  9 Theme of Louis 1:01 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  10 Theme of Asuka 0:58 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  11 Theme of Maeda 1:45 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  12 Theme of Warren 1:28 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  13 Theme of Hawk 1:02 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  14 Winner! 0:01 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  15 Continue? 0:14 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  16 Theme of Blight 1:12 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  17 Theme of Hook 1:16 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  18 Theme of Tetsuzan 1:10 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  19 Ending 2:15 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  20 Staff Roll 1:14 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot
  21 Pause Game 0:01 Takuo Uchida, Yukiyoshi Fujimot